[zaloguj się]

2. RZESKI (4) ai

e prawdopodobnie pochylone (tak w rzesko).

Fleksja
sg
mNrzéski
Arzéski(e)go
pl
I f rzéskimi

sg m N rzéski (3).A rzéski(e)go (1).[pl I f rzéskimi.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Żywotny, sprawny, dziarski, żwawy; alacer, mactus, vegetus Calep; acer, durus, (g)navus, impiger, strenuus Cn (4): Alacer – Ochotny, rzesky. Calep 48a, 626b, 1105a; [Skocży [rycerz] ná koń Hetmáńſki/ w tym okrzyk vcżyni/ Wnet poduſzczy trębácże z trąbámi rzeſkimi. PaprGniazdo 1045; Rzeſki Acer, alacer Volck Yyy2v].
W przen (1): Iużći iey [Lizydzie] Práktykarz ziáwił rzeſkiego páwężá [wysokiego, postawnego mężczyznę] Ktorego ia znam dobrze/ Páchołek vdátny PaxLiz D.

Synonimy: chętny, chutki, chybki, hartki, ochotny, rzeźwi, skory.

Cf NIERZESKI

DDJ