[zaloguj się]

RZEŻUCHOWY (1) ai

Fleksja

N sg m rzeżuchowy.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odrzeżucha” ‘bot. nazwa różnych roślin:
Wyrażenie: »sok rzeżuchowy«: Też ſok Rzeżuchowy z miodem zmieſzany/ ieſth barzo dobry na ſwierzb. FalZioł I 90a.

Cf RZEŻUSZANY, RZEŻUSZNY

MN