[zaloguj się]

RZEŻUSZANY (6) ai

rzeż- (6), [rzerz-].

e oraz a jasne.

Fleksja
sg
nNrzeżuszané
Grzeżuszan(e)go
Irzeżuszanym

sg n N rzeżuszané (1); [], -(e) (1).G rzeżuszan(e)go (3).I rzeżuszanym (2).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

Przymiotnik odrzeżucha” ‘bot. nazwa różnych roślin (6):
Wyrażenie: »nasienie, [siemię] rzeżuszane« [szyk zmienny] (6): Też naſienie rzeżuſzane żwane/ ięzykow paraliż oddala. FalZioł I 90b, I 91b; Kto niemoże pićia álbo iedzenia záchowáć/ ma krwáwnik w Winie álbo w piwie wárzyć/ á wſypáć w onę iuchę vtłukſzy náśienia rzeżuſzánego/ tákże ćiepło wypić. SienLek 98v; náwierć lniánégo náśienia z rzeżuſzánym/ ná chropáwé páznogćie przykłáday. SienLek 136v, 40v, 61v; [Gdy komu przychodźi Rymá álbo Litargia dla zbytniey wilgoty w mozgu tedy dobrze ieſt prochem śiemieniá rzeżuſzánego/ wpuſzcżaiąc w nos cżynić ſobie kichawkę Cresc 1571 244 (Linde); [czosnkowe ziele] wilgośći złé w máćicy wyſuſza ná oſtátek/ to/ co rzerzuſzáné naśienié/ może. UrzędowHerb 22a, 221b].

Cf RZEŻUCHOWY, RZEŻUSZNY

MN