[zaloguj się]

RZEŻUSZNY (2) ai

e prawdopodobnie jasne (tak w rzeżucha).

Fleksja
sg
n Grzeżuszn(e)go
Arzeżuszn(e)

sg n G rzeżuszn(e)go (1).A rzeżuszn(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odrzeżucha” ‘bot. nazwa różnych roślin (2):
Wyrażenie: »rzeżuszne nasienie, siemię« [szyk 1:1] (1:1): Náwierć lniánego y rzeżuſznego śiemieniá roſpuśćić winem álbo piwem/ á przylać oliwy álbo czego tłuſtego zmieſzáć á przyłożyć. SienLek 94; Náśienie Rzeżuſzne y bábczáne ná ſkorupie vpráżyć á dáć thákiemu z czymkolwiek ieść/ komu biegunká ſtánąć niechce. SienLek 101.

Cf RZEŻUCHOWY, RZEŻUSZANY

MN