[zaloguj się]

PRZYMIESZYWAĆ SIĘ (3) vb impf

przymieszywać się (1) SarnStat, przymięszywać się ActReg (2).

e pochylone, a jasne.

Fleksja
inf przymiészywać się
indicativus
praes
sg pl
3 przymiészywå się przymięszywają się
conditionalis
pl
1 m pers by(s)my się przymiészywali

inf przymiészywać się (2).praes [3 sg przymiészywå się.]3 pl przymięszywają się (1).[con 1 pl m pers by(s)my się przymiészywali.]

stp, Cn brak, Linde XVI(XVIII; wstawka z XVIII) w.

Dołączać się [do czego] (3):
a. O osobach: Stawać się uczestnikiem jakiegoś przedsięwzięcia (2): ActReg 118; Do buntów y zaſzćia inter privatas perſonas, [rotmistrze] przymiéſzywáć ſie nie máią. SarnStat 136; [Druga, abyśmy więcej publicum commodum aniż privatas amicitias uważali a nie przymieszywali się do fakcyj AktaSejmikPozn 1587/41; BronApokr 255].
b. O abstrakcie: Stawać się dodatkowym argumentem (1): wiec iako zna Krol IegoM y my wszyscy łaskę Bozą wtey sprawie, tak przykładem Bozym, tosz trzeba zludzmi czynic, do czego ze się y rationes humanas przymięszywaią tym więcey yradzę y proszę aby Krol IM zPanem Gnieznińskim M⟨i⟩ł⟨ości⟩wie obysc się raczeł ActReg 116.

Formacje współrdzenne cf MIESZAĆ.

Cf [PRZYMIESZYWANIE SIĘ]

LW