[zaloguj się]

PRZYNĘCONY (4) part praet pass pf

przynęcony (3), przynęcon (1).

-ony, -ón.

Fleksja

N sg m przynęcony (3), przynęcón (1); ~ (praed) przynęcony (1) WujNT, przynęcón (1) Mącz (1).

Składnia dopełnienia sprawcy: przynęcony od czego.

stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w. s.v. przynęta.

Zachęcony, przyciągnięty, skłoniony; illectus Mącz, Vulg; allicefactus Mącz (4): Illectus, Przinęcony/ prziwabiony. Mącz 182a, 181d.

przynęcon czym (1): Allici beneficiis, Dobrodzieyſtwy być przinęcón. Mącz 181d.

Szereg: »pociągniony i przynęcony« (1): Lecz káżdy bywa kuſzony od właſney pożądliwośći poćiągniony y przynęcony [a concupiscentia sua abstractus et illectus] WujNT Iac 1/14.

Synonimy: kuszony, pociągniony, przywabiony.

Cf [PRZYNĘCIĆ]

ZCh