[zaloguj się]

PRZYWABIONY (4) part praet pass pf

przywabiony (2), przywabion (2).

Fleksja

N sg m przywåbiony (2), (praed) przywåbi(o)n (2).

Składnia dopełnienia sprawcy: przywabion od kogo (1).

stp, Cn, Linde brak.

Przyciągnięty w sposób łagodny, zwabiony, zachęcony, skłoniony; illectus Mącz, Calep; attractus, invitatus Calep (4): Illectus, Przinęcony/ prziwabiony. Mącz 182a; Calep [504]b.
a. Sprowadzony, przyzwany, ściągnięty (2): Ale Kolomanus nie chćiał być duchownym/ vćiekł do Polſki dziádowizny ſwey/ áż pothym był przywabion. Abowiem Almus [...] nie chćiał wźiąć korony imo ſtárſzego brátá. BielKron 301v.

przywabion przez co dokąd (1): Tegoż roku Kryſtyernus przez liſty przywabion do ſwego kroleſtwá Norweyſkiego od Duńcżykow BielKron 191.

Synonimy: pociągnion, przyciągniony, przyłudzony, przynęcony, przywiedziony.

Cf PRZYWABIĆ

MPi