[zaloguj się]

[PRZYŁUDZONY part praet pass pf

przyłudzony, przyłudzon.

Teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
sg
mNprzyłudzony, przyłudzon
pl
I m przyłudzonymi

sg m N przyłudzony, przyłudzon; ~ (praed) -ony.pl I m przyłudzonymi.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

Przywabiony, zachęcony; illectus Vulg: Illectus ... id est illaqueatus, seductus ... ciągnion ÿ przýłudzon Glosy I 48/133.

przyłudzony do czego: Ale kożdy kuſſon bywa/ oderwány będąc żądzą ſwą (od dobrego) przyłudzony (do złego) A potym żądliwość gdy iuż pocżnie/ rodzi grzech Leop Iac 1/14 (Linde s.v. przyłudzić).

przyłudzony czym: Leop Iac 1/14 (Linde s.v. przyłudzić); zá ktorych [biskupów] pilnością y vśilnym ſtáránim wiárá Chrześćiáńſka w Polſzce wielkie wzięłá pomnożenie/ zwłaſzczá gdy ich wiele podárkámi Xiążęcymi [...] byli przyłudzonymi. StryjKron 151.

W przeciwstawieniu: »oderwany ... przyłudzony«: Leop Iac 1/14 (Linde s.v. przyłudzić) cf przyłudzony do czego.

Synonim: przynęcony.

Cf PRZYŁUDZIĆ]

LW