[zaloguj się]

[RZWIĄCY part praes act

Fleksja

N sg m rzwiący.

stp s.v. rzuć, Cn, Linde brak.

Wydający donośny głos, ryczący: rugiens zrzijwyączy [!] Słownicz 95.

Synonim: ryczący.

Cf RZWIEĆ]

DDJ