[zaloguj się]

[PYPŁAĆ SIĘ vb impf

Fleksja

3 sg imp niech się pyple.

stp, Cn, Linde brak.

Zajmować się czymś plugawym, kalać się; przen [czym]: wſzákże krotkośći folguiąc/ y to/ y wierſze plugáwe (niech ſię kto inſzy ieśliże chce nimi pyple) opuściwſzy/ do textu kazánia iego przeſławnego przyſtępuię GrodzCzyś I 47.

Synonimy: kalać się, mazać się, plugawić się, walać się.]

LW