[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 5530

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
KWADROWAĆ SIĘ 1 vb
[KWADRUPLA] 0
KWAKAĆ 1 vb impf
[KWANTUM] 0
KWAP 4 sb
KWAPIĄCY 1 part
KWAPIĄCY SIĘ 4 part
KWAPIĆ 17 vb
KWAPIĆ SIĘ 180 vb
1. KWAPIENIE 29 sb minus Calep 416a
2. KWAPIENIE 1 av Calep 416a
KWAPIONY 6 part
KWAPLIWIE 9 av
KWAPLIWOŚĆ 15 sb
KWAPLIWY 7 ai
[KWAPNIE] 0 av
(KWAPNOŚĆ) prawdopodobne cf [niekwapność]
KWAPNY słownikowe Sł stp
[KWAPOWKA] 0
KWAPOWY 3 ai
KWARCIANY 9 ai
[KWARCIZNA] 0 sb
KWARNIK odsyłacz/wariant cf kwartnik
KWARTA 257 sb
[KWARTALNE] odsyłacz/wariant cf kwartalny; InwBiskWłocł 1582/343
KWARTALNY 1 ai też [kwartalne] (w funkcji sb)
KWARTAŁ 15 sb
KWARTAŁOWY 1 ai
KWARTANA 59 sb
KWARTARZ 1 sb
[KWARTET] 0 sb
KWARTKA 1 sb
KWARTNICA 1 sb
KWARTNICZEK 2 sb
KWARTNIK 49 sb też kwarnik (9)