[zaloguj się]

1. Podstawowy materiał Słownika

Podstawowym materiałem wyjściowym dla opracowania artykułów hasłowych są wszystkie polskie wyrazy pospolite występujące w tekstach przyjętych za kanon źródeł.


a. Jedno użycie liczone 2 razy.

Czasownik w inf połączony z czasownikiem modalnym i z będzie jako wykładnikiem fut traktuje się jako 2 użycia (inf i fut), np. dla hasła MIEĆ z kontekstu „mieć chce i będzie”.


b. Partie tekstów do usunięcia.

Usuwamy z kartoteki wyrazy z perykop ewangelicznych w SkarKaz, z wiersza „Na opilce” z WerGośc i z wiersza „Herby szlachcica polskiego” z RejAp (m. 730c i n., k. [Ff5]v).