[zaloguj się]

141. Uwagi ogólne.

Po wyczerpaniu części ogólnosemantycznej danego znaczenia, przed częścią frazeologiczną, zapisujemy uwagi na temat łączliwości wyrazu hasłowego, w zakresie który nie został w artykule wyodrębniony materiałowo.
Jeżeli uznamy to za celowe, możemy sporządzać osobne wykazy charakterystycznych połączeń również pod poszczególnymi licznie reprezentowanymi wyrażeniami przyimkowymi.