[zaloguj się]

144. Zakres stosowania.

Na końcu rubryki znaczeniowej lub na końcu całej części semantycznej można podawać ogólne spostrzeżenia dotyczące źródeł, w jakich pojawia się wyraz hasłowy. Mogą to być głównie uwagi na temat gatunków literackich, np.

[Wyraz występuje tylko (lub: głównie) w tekstach religijnych],
[Wyraz występuje ... w tekstach wierszowanych],
ograniczeń terytorialnych, np.:
[Wyraz występuje tylko w tekstach północno-polskich],
chronologicznych, np.
[Wyraz pojawia się w ostatniej ćwierci XVI w.]
albo:
[Wyraz ginie w połowie XVI w.] itp.

Pożądane są też uwagi o częstym użyciu w parach rymowych, np. s.v. GŁUPIEC:
[W rymie do kupiec” (14)].
s.v. GARNĄĆ:
[W rymie: „garnie – marnie” (18), „garną – marną” (1)].
Uwagi te piszemy w klamrze a linea. Wyraz hasłowy i inne przytoczone w postaci hasłowej ujmujemy w cudzysłów (por. hasło KAPLICA, też przykład powyżej).