[zaloguj się]

283. Zasady ogólne.

Odsyłaczami możemy łączyć wszystkie hasła wprowadzone do Słownika, a więc również tzw. klamrowe oraz ze Sł stp i Cn.
Dajemy odsyłacze nawet wtedy, gdy stoją bezpośrednio przed lub po właściwym haśle lub gdy łączą dwa sąsiednie hasła.
Stosujemy w Słowniku dwa podstawowe rodzaje odsyłaczy: uwzględniające tylko hasła pospolite oraz uwzględniające z jednej strony hasło onomastyczne, z drugiej pospolite. Typ pierwszy z kolei dzieli się na puste oraz na pohasłowe.