[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Rudolf Agricola
Urodził się u schyłku XV w. w okolicach Wasserburga nad Jeziorem Bodeńskim (Szwajcaria); zm. w r. 1521 w Krakowie. Pochodził z rodziny chłopskiej.
Studiował w Lipsku, Wrocławiu, w 1510 r. zapisał się na Akademię Krakowską, uzyskując tu w 1511 r. bakalaureat. Od 1511 r. zaczął prowadzić prywatne wykłady z zakresu literatury klasycznej oraz wydawać podręczniki; zgromadził wokół siebie duże grono uczniów; próbował też sił na polu poezji łacińskiej. W, 1514 r. wyjechał na Węgry, potem zapisał się na uniwersytet w Wiedniu i tam z rąk cesarza Maksymiliana otrzymał tytuł „poety uwieńczonego”; w 1517 powrócił do Krakowa, gdzie pozostał do końca życia, uzyskując prawo wykładania poetyki w Akademii Krakowskiej jako profesor nadzwyczajny. Był też korektorem u Unglera.