[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Jan Radomski
Daty urodzenia i śmierci ani miejsce urodzenia nie są znane.
Był ministrem wyznania ewangelickiego w Nidborzu (Neidenburg), skąd sprowadzony został przez ks. Albrechta do Królewca na stanowisko korektora oraz tłumacza książek dla ewangelików na język polski.