[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Mikołaj Rej
Ur. w r. 1505 w Żurawnie (ówczesny pow. Żydaczów, Ruś Czerwona); zm. w 1569 (lub 1568). Pochodził z zamożnej szlachty małopolskiej, ojciec jego przeniósł się na Ruś z Nagłowic.
Uczył się w Skalmierzu, we Lwowie (1516 – 1518) oraz przez rok (1518/1519) w Akademii Krakowskiej. W latach 1525 – 1530 przebywał na dworze A. Tęczyńskiego, wojewody sandomierskiego, jako sekretarz i komornik, po ożenieniu się w 1531 r. przeniósł się do ziemi chełmskiej; w 1546 został mianowany dworzaninem Zygmunta I, potem – sekretarzem Zygmunta Augusta; był posłem na sejmy. Brał czynny udział w ruchu reformacyjnym.