[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Stanisław Reszka
Ur. w r. 1544 w Buku (ówczesny pow. Poznań, woj. poznańskie, Wielkopolska); zm. w 1600 (1603 ?) w Neapolu. Pochodzenie mieszczańskie (ojciec był, zdaje się, burmistrzem lub rajcą poznańskim); nobilitowany przez Zygmunta III.
Kształcił się w kolegium Lubrańskiego w Poznaniu, potem w Wittenberdze, Lipsku, może we Frankfurcie nad Odrą i Padwie. W 1558 zapisany był w Akademii Krakowskiej, gdzie słuchał wykładów Jakuba Górskiego. Był związany z Hozjuszem, u którego przebywał od 1560 r. jako dworzanin, sekretarz, lektor, bibliotekarz, wreszcie towarzysz podróży (do Wiednia, Trydentu, Rzymu). Był też przez jakiś czas ochmistrzem kardynała Andrzeja Batorego, protegowała go również Anna Jagiellonka. Był tytularnym sekretarzem Henryka Walezego, za Zygmunta III jego „agentem artystycznym”, odbywał liczne podróże dyplomatyczne (do Wenecji, do papieża Sykstusa V); przez 8 lat przebywał jako poseł Rzeczypospolitej w Neapolu, gdzie zmarł. Był także obdarowany kanonią fromborską i opactwem w Jędrzejowie.