[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Aleksy Rodecki
Data i miejsce urodzenia nie są znane, może pochodził z Turobina (Małopolska). Wiadomości o rodzinie nie posiadamy; zm. w r. 1605 lub 1606.
Uczył się w szkole pińczowskiej u Statoriusa (po r. 1561). Był członkiem antytrynitarskiej grupy krakowskiej (arian). W latach 1574(?) – 1600 prowadził drukarnię w Krakowie; drukarnia była narzędziem walki polemicznej arian. Tropiona przez cenzurę jezuicką fałszowała lub przemilczała adres wydawniczy. Produkcja przekroczyła 50 pozycji, wiele jednak książek niszczonych i tępionych – nie dochowało się.