[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Stanisław Sarnicki
Ur. ok. r. 1532 w Lipsku (ówczesny pow. Krasnystaw, Ruś Czerwona); zm. w 1597. Pochodził z mazowieckiej rodziny szlacheckiej, która osiedliła się na Rusi.
Studia odbył w Królewcu, na koszt ks. Albrechta, ok. r. 1547 słuchał wykładów Melanchtona w Wittenberdze, potem był uczniem Kalwina w Genewie. Był ministrem zboru kalwińskiego w Niedźwiedziu i Włodzisławiu w Małopolsce, seniorem zborów kalwińskich w Krakowskiem, superintendentem prowincji ruskich; w 1592 został wojskim krasnostawskim. W 1573 jeździł do Paryża w orszaku Zamoyskiego po Henryka Walezego. Od 1570 osiadł w rodzinnej wsi zajmując się pracą naukową i literacką; należał do grona, tworzącego tzw. Rzeczpospolitą Babińską.