[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Mateusz Siebeneicher
Data urodzenia nie jest znana (ok. 1530 ?); urodził się w Krakowie; zm. w r. 1582 w Krakowie. Pochodzenie mieszczańskie: ojciec jego księgarz krakowski, Marcin, pochodził z Lubomierza (Liebenthal) na Śląsku.
Był właścicielem papierni, księgarni i drukarni w Krakowie (papiernię w Prądniku Małym wniosła w posagu matka Anna, córka Marka Szarffenberga); drukarnię dostał po Hieronimie Szarifenbergu w 1557 r., gdy ożenił się z wdową po nim, Elżbietą; była to drukarnia duża (wyprodukowała ponad 180 tytułów, przy czym w ostatnich latach tłoczono tam wielką trzytomową Postyllę P. Gilowskiego, ukończoną już po śmierci Mateusza, w Drukarni Siebeneicherowej); specjalnością drukarni były podręczniki szkolne, zwłaszcza gramatyki.