[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Marcin Siennik
Data urodzenia nie jest znana; urodził się prawdopodobnie w Krakowie; zm. w r. 1588, Pochodził z rodziny mieszczańskiej.
Prawdopodobnie studiował w Akademii Krakowskiej. Ok. r. 1568 pracował w kopalniach olkuskich zarabiając jako pełnomocnik różnych osób przed urzędami oraz jako tłumacz dzieł z łaciny i niemieckiego; w 1578 został ławnikiem Garbar (od 1565 zamieszkiwał na tym przedmieściu Krakowa); w latach 1583 – 1587 przebywał w więzieniu za długi.