[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Hieronim Spiczyński
Ur. przed r. 1500 (w Wieluniu (?) ówcz. woj. sieradzkie, Wielkopolska); zm. w 1550. Pochodził z zamożnej rodziny mieszczańskiej.
Gdzie studiował, nie wiadomo; posiadał wiedzę przyrodniczą, medyczną i astronomiczną. Mieszkał od r. 1528 w Krakowie, był rajcą krakowskim, wszedł w sferę patrycjatu miejskiego; podobno był też lekarzem Zygmunta Augusta. Należał do gorliwych krzewicieli języka polskiego: w 1536 r. zabiegał, aby kazania w kościele Panny Marii w Krakowie odbywały się po polsku, nie po niemiecku.