[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Olbrycht Strumieński
Data urodzenia i śmierci nie jest znana; urodził się w Mysłowicach (ówczesne księstwo cieszyńskie, Śląsk). Pochodził z rodziny szlacheckiej.
Nie wiemy nic o jego studiach. Przez jakiś czas był urzędnikiem w Balicach, majątku Mikołaja Firleja, z którego inicjatywy i poparcia wydał swe dzieło; w dedykacji wspomina, iż służył różnym panom.