[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Maciej Stryjkowski
Ur. w r. 1547 w Strykowie (ówczesny pow. Brzeziny, woj. łęczyckie, Wielkopolska); zm. po 1582 prawdopodobnie w Królewcu. Pochodzenie szlacheckie (ojciec był woźnym sądowym).
Studiował w Akademii Krakowskiej (1567 – 1570), gdzie zdobył stopień bakałarza, znał język ruski i litewski, był w Padwie. Odbył szereg podróży: w 1572 do Inflant, podczas służby wojskowej, pod komendą AL Gwagnina, w 1574 do Turcji, przy poselstwie A. Taranowskiego. Jakiś czas przebywał na dworze ks. Olelkowicza w Słucku i Siemiatyczach, w 1578 na dworze biskupa żmudzkiego M. Giedroycia, który mianował go – pomimo że Stryjkowski nie był księdzem – kanonikiem kapituły żmudzkiej w Miodnikach, a potem archidiakonem. W 1580 przebywał w Królewcu dla dopilnowania druku swojej Kroniki Litewskiej.