[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Jan Paterek
Data urodzenia nie jest znana; pochodził z Wielkopolski; zm. w r. 1519 (został zamordowany we własnym domu pod Czernichowem, na tle sporów o dziesięciny). Był mieszczaninem.
Kształcił się w Akademii Krakowskiej (w 1504 uzyskał stopień magistra, w 1513 doktora dekretów); w czasie studiów pozostawał pod opieką Wojciecha Krypy, lekarza nadwornego króla Aleksandra. Wstąpił do zakonu bernardynów, który wkrótce opuścił (przezwano go wówczas „Paterkiem”); wykładał w Akademii (od 1506), był kaznodzieją przy kościele Św. Anny i proboszczem kościoła w Pobiedrzu.