[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Kryspin Szarffenberg
Nie znamy daty urodzenia; pochodził ze śląskiej rodziny mieszczańskiej, był synem Jana z Liebenthalu (Lubomierza), a zatem krewnym Szarffenbergów krakowskich; zmarł na udar serca w 1576 r. we Wrocławiu.
W 1543 mieszkał w Zgorzelcu, gdzie już zajmował się drukarstwem. W 1551 zapisany został na listę mieszczan wrocławskich jako drukarz, w 1533 uzyskał przywilej drukarski; w tym też roku założył drukarnię, którą po jego śmierci objął syn i wspólnik zarazem, Jan Szarffenberg.