[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Jerzy Szoman
Ur. w 1530 r. w Raciborzu na Śląsku; zm. w 1591 w Chmielniku. Po matce miał w sobie polską krew.
Uczył się w Raciborzu i Wrocławiu, w 1552 zaczął studia w Akademii Krakowskiej, pełniąc jednocześnie obowiązki prywatnego nauczyciela. Katolik, w 1546 przeszedł na wyznanie luterańskie, w 1566 przystał do arian. Był przełożonym zboru pińczowskiego, ministrem w Książu, Krakowie, Lusławicach i Chmielniku; brał udział w licznych zjazdach i dysputach różnowierczych. Należał do czołowej grupy tłumaczy Biblii Radziwłłłowskiej.