[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Helena Unglerowa
Data urodzenia nie jest znana; zmarła w r. 1551 w Krakowie.
Była żoną Floriana Unglera, drukarza krakowskiego, a po jego śmierci prowadziła warsztat w latach 1536 – 1551. Faktycznymi kierownikami drukarni byli w tym czasie: Stanisław z Zakliczyna (1538 – 1539), Jan Helicz (1539 – 1540), Grzegorz z Przeworska (1544 – 1546), a w końcowym okresie jakiś Maciej – może Wirzbięta; później zasób typograficzny drukarni znalazł się w oficynie „dziedziców Marka Szarffenberga”.