[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Walenty Eck
Urodził się ok. r. 1494 w Lindau (nad Jeziorem Bodeńskim – Szwajcaria); zm. w 1556 w Bardiowie (Węgry).
Studia odbył w Lipsku, a potem w Akademii Krakowskiej (zapisał się w półroczu zim. 1511/12); bakalaureat zdobył w r. 1513. Nawiązał w Polsce liczne kontakty literacko–naukowe, współpracował przy publikacji podręczników w języku łacińskim; w 1513 udał się na Węgry, w 1520/21 powrócił na krótko do Krakowa, prowadząc tu dorywcze wykłady w Akademii, potem zjawił się tu jeszcze raz, w latach 1537 – 1539, aby ostatecznie osiąść na Węgrzech. Był korektorem u Unglera.