[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Andrzej Glaber
Ur. ok. r. 1502 w Kobylinie (ówczesny pow. Pyzdry, woj. kaliskie, Wielkopolska); zm. po 1572. Pochodzenie mieszczańskie, z rodziny niemieckiej.
Kształcił się w latach 1518 – 1520 i w 1531 w Akademii Krakowskiej, posiadał, zdaje się, stopień lekarski. Znał język grecki i niemiecki. W latach 1531 – 1542 był profesorem Akademii Krakowskiej; w 1541 – kanonikiem przy kolegiacie św. Anny w Krakowie, był także proboszczem wieluńskim.