[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Kasper Goski
Data urodzenia nie jest znana; urodził się w Sochaczewie (ówczesny woj. rawskie, Mazowsze); zm. w r. 1576. Pochodził ze średniozamożnej rodziny mieszczańskiej. Studiował w latach 1541 – 1547 w Akademii Krakowskiej, uzyskując stopień magistra, w Padwie zaś (1549) odbył studia lekarskie: laur doktorski otrzymał tam z rak wybitnego profesora, F. Frigimaligi. W 1551 r. odbył z Franciszkiem Krasińskim, późniejszym biskupem krakowskim, wycieczkę do Rzymu. W latach 1551 – 1552 był lekarzem przybocznym prymasa M. Dzierzgowskiego. Od 1552 osiedlił się na stałe w Poznaniu, wybrany na rajcę miejskiego, a potem wielokrotnie na stanowisko burmistrza; był też z ramienia miasta Poznania posłem na sejmy elekcyjne.