[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Sebastian Grabowiecki
Ur. ok. r. 1540 w Mszczyczynie lub Gajewie (ówczesny pow. Kościan, woj. poznańskie, Wielkopolska); zm. w 1607. Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej.
Studiował we Frankfurcie nad Odrą (1558), odwiedził też uniwersytety włoskie; opanował dobrze humaniora, znał łacinę, język niemiecki i włoski. Przebywał na dworze Zygmunta Augusta, który wysyłał go w różnych misjach dyplomatycznych – do cesarz Maksymiliana, do Innsbruku, do Ferdynanda rakuskiego. Z cesarzem Maksymilianem prowadził korespondencję, informując go o stosunkach w Polsce. Był następnie sekretarzem Stefana Batorego i Zygmunta III. Po śmierci żony wstąpił do stanu duchownego. Posiadał tytuł proboszcza lemzalskiego w Inflantach, w 1592 został opatem klasztoru cystersów w Bledzewie.