[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Piotr Grabowski
Szczegóły życia nie są znane; zm. w 1625 r. Pochodzenie szlacheckie.
Jakie miał wykształcenie, nie wiemy, podobno przebywał jakiś czas za granicą. Był proboszczem w Parnawie w Inflantach, tam też posiadał majętność ziemską.