[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Albrecht Kawieczyński
Daty urodzenia i śmierci nie znamy. Pochodził z zamożnej szlachty litewskiej.
Współdziałał z bratem, Maciejem, przy założeniu drukarni w Nieświeżu.