[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Sebastian Fabian Klonowic
Ur. ok. r. 1545 w Sulimierzycach (ówczesny pow. Kalisz, woj. kaliskie, Wielkopolska); zm. w 1602 w Lublinie. Pochodzenie mieszczańskie, ojciec był dzierżawcą folwarku i młyna.
Posiadał gruntowne wykształcenie klasyczne, ale czy odbył regularne studia, i gdzie, nie wiadomo. W młodości podróżował na Węgry i do Czech, o czym wspomina w swoim Worku Judaszowym. Ok. r. 1574 osiedlił się w Lublinie, gdzie sprawował różne urzędy miejskie: 1574 – 1582 był pisarzem urzędu radzieckiego, w 1583 ławnikiem, w 1592 wójtem, w 1594 burmistrzem, od 1595 wybierany rajcą aż do śmierci. Przez kilka lat (od 1589) przebywał w Zamościu jako superintendent i nauczyciel szkoły zamojskiej.