[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Jan Achacy Kmita
Data urodzenia nie jest znana; urodził się w Źreńczycach (ówczesny pow. Szczyrzyc, woj. krakowskie, Małopolska); zm. w 1628 w Bochni. Pochodzenie szlacheckie.
O wykształceniu jego nie posiadamy wiadomości. Był w młodości żołnierzem, brał udział w wyprawie wojennej Batorego do Inflant; pracował potem jako pisarz żup, przez lat kilkanaście był podżupnikiem w Bochni.