[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Stanisław Kołakowski
Daty urodzenia i śmierci nie są znane. Można przypuszczać, że pochodził z Litwy (lub z Prus ? z Podlasia ?). Herbarze notują Kołakowskich herbu Kościesza w pow. ciechanowskim, wspominane też są Kołaki w pobliżu Kolna – jako gniazdo Kołakowskich.
O życiu Stanisława nie wiemy nic; był wierszopisem, który wydawał swoje utwory w latach 1584 – 1612, przeważnie w Wilnie.