[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Marcin Kromer
Ur. ok. r. 1512 w Bieczu (ówczesny pow. Biecz, woj. krakowskie, Małopolska); zm. w 1589. Pochodzenie mieszczańskie (spolszczona rodzina niemiecka, matka – Agnieszka Czerwińska, szlachcianka); nobilitowany w 1552 r.
Studia odbył w Akademii Krakowskiej w latach 1528 – 1533 (bakalaureat w 1530, potem prawdopodobnie magisteriat); ok. 1537 przebywał na uniwersytecie padewskim, następnie w Bolonii (do 1539), gdzie odbył studia prawnicze (doktorat) pod kierunkiem A. Alcjatusa i humanistyczne pod kierunkiem Amaseusa. Kształcił się na koszt biskupa Chojeńskiego. W 1540 udał się do Rzymu. Jako późniejszy agent dyplomatyczny króla posłował do różnych dworów (do cesarza Ferdynanda I, do papieża Pawła III, do Preszburga, Wiednia, Rzymu, Lubeki); po ukończeniu Akademii Krakowskiej pracował w kancelarii królewskiej (1533); po powrocie ze studiów zagranicznych został księdzem i najpierw pełnił obowiązki sekretarza u biskupa krakowskiego, Gamrata; w 1542 otrzymał probostwo w Bieczu, następnie kanonię krakowską, kielecką i wiślicką. Przed 1548 został sekretarzem Zygmunta Augusta, potem kierownikiem resortu spraw pruskich; w 1552 otrzymał kanonię warmińską, od 1669 był koadiutorem biskupa Hozjusza, w 1579 został biskupem warmińskim.