[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Wawrzyniec Krzyszkowski
Daty urodzenia nie znamy; wg Łukaszewicza urodził się w Wielkopolsce (prawdopodobnie w Krzyszkowie, ówczesny pow. poznański); zm. ok. 1573. O jego pochodzeniu nic nie wiemy – Krzyszkowo było gniazdem rodzinnym szlachty tego nazwiska.
Był związany z domem Górków; ok. 1550 r. przeszedł do braci czeskich; w 1558 na zalecenie Górków Mikołaj Radziwiłł Czarny sprowadził go do Nieświeża, gdzie został pastorem; tam jednak przeszedł do arian. Był jednym z inicjatorów założenia drukarni w Nieświeża.