[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Walenty Kuczborski
Ur. w r. 1525 w Kuczborku (ówczesny pow. Szreńsk, woj. płockie, Mazowsze); zm. w 1572 w Krakowie. Pochodzenie szlacheckie.
W 1546 zapisał się na Akademię Krakowską, po jej ukończeniu studiował filozofię i teologię w Rzymie. Po powrocie do kraju, już jako ksiądz, był długoletnim sekretarzem kardynała Hozjusza, towarzyszył mu też na sobór trydencki; był archidiakonem pomorskim, kanonikiem warmińskim, kanonikiem katedralnym krakowskim; pod koniec życia został sekretarzem w kancelarii Zygmunta Augusta.