[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Jakub Lubelczyk
Daty urodzenia i śmierci nie są znane, żył za panowania Zygmunta Augusta; urodził się w Lublinie. Pochodził z mieszczan.
O studiach, o życiu jego brak wiadomości. Należał do różnowierców, do zboru małopolskiego; pod koniec życia prawdopodobnie był kaznodzieją tego zboru.