[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Kuźma Mamonicz
Data urodzenia nie jest znana; pochodził z Wilna; zmarł w r. 1607 w Wilnie. Pochodził z prawosławnej zamożnej rodziny kupieckiej; ojciec jego, Iwan, był nobilitowany.
Zajmował się kupiectwem, sprawował urząd burmistrza w Wilnie; od r. 1574 (1569 (?)) do 1577 prowadził wspólnie z bratem finansującym przedsiębiorstwo, drukarnię ruską, która wydała kilka pozycji służących cerkiewnej liturgii. Po przerwie, trwającej do r. 1582, ponowił zorganizowanie warsztatu, w którym od r. 1593 pomagał mu także syn, Leon. W r. 1607 Leon przejął całkowicie drukarnię. W r. 1591 oficyna wydała swój pierwszy druk polski. Od r. 1601 Mamonicze używają tytułu drukarzy Jego Królewskiej Mości.