[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Piotr Mycielski
Data urodzenia ani śmierci nie jest znana. Datę urodzenia można umieścić w drugiej ćwierci XVI w.; urodził się prawdopodobnie w Mycielinie (ówczesny pow. Kalisz, woj. kaliskie, Wielkopolska). Pochodził z dosyć zamożnej rodziny szlacheckiej.
Był kalwinem, pozostawał w bliższych stosunkach z rodziną Rydzyńskich. Innych wiadomości o jego życiu nie posiadamy.