[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Melchior Nering
Data urodzenia nie jest znana; zm. w 1587 r. w Toruniu. O rodzinie i pochodzeniu Neringa nie mamy wiadomości.
Wiemy, że już od 1559 r. przebywał w Poznaniu, z tegoż r. znane są jego oprawy; w 1564 trudnił się introligatorstwem i księgarstwem; stale był w kłopotach finansowych. Posiadał drukarnię w Poznaniu w latach 1576 – 1578, w Grodzisku w latach 1579 – 1581 i w Toruniu w latach 1581 – 1587; drukarnie te miały różnych protektorów, służyły różnym kierunkom wyznaniowym: w Poznaniu Nering doznawał opieki jezuitów,- ale naraził się władzy kościelnej przez wydrukowanie Diatribe kalwina Niemojewskiego; w Grodzisku opiekunem drukarni był luteranin, Stanisław Ostroróg. Drukarnia została ostatecznie zlikwidowana z powodu długów; w Toruniu dopomógł mu do uruchomienia warsztatu Henryk Sztroband, zasłużony mieszczanin i krewny Neringa; działalność drukarni związana była wówczas z potrzebami gimna­zjum i życiem patrycjatu toruńskiego.