[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Marcin Bielski
Ur. ok. 1495 w Białej pod Pajęcznem (ówczesny pow. Radomsko, woj. sieradzkie, Wielkopolska); zm. w 1575. Szlachcic, h. Prawdzie.
Wiedza nabyta głównie przez samouctwo na dworze Piotra Kmity, starosty przemyskiego, późniejszego marszałka dworu i wojewody krakowskiego, który posiadał bogaty księgozbiór. Był dworzaninem ks. Janusza Mazowieckiego; brał jako rycerz udział w walkach z Tatarami i Wołochami (1524, 1531, 1534). Dłuższy czas przebywał w Krakowie. Ok. r. 1540 osiadł w rodzinnej wsi Białej.