[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Jan Palczowski
Data urodzenia nie jest znana; urodził się w Brzeźnicy (ówczesny pow. śląski, Małopolska); zm. w 1565. Pochodzenie szlacheckie.
Studiował w Akademii Krakowskiej (1524 – 1527). Był dworzaninem Zygmunta Augusta (ok. 10 lat, od 1648 r.); był sędzią zatorskim, posłem na sejmy 1562, 1564; po wojnie o Inflanty w 1557 r., w której brał udział, osiadł na wsi.