[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Jakub Ponętowski
Dat urodzenia i śmierci nie znamy. Pochodził ż Wielkopolski, ze szlacheckiej rodziny herbu Leszczyc.
O wykształceniu jego nie mamy wiadomości, przez współczesnych jednak był ceniony jako człowiek uczony, wielki mówca, „wielu ziem i obyczajów świadom”. Piastował urząd cześnika łęczyckiego, W r. 1583 posłował do Danii od króla Stefana.
Autorstwo skróconego tekstu Ziemianina podajemy za S. Inglotem (zob. Gostomski, Gospodarstwo w wyd. Biblioteki Narodowej). Autorem wymienianych przez Estreichera innych druków polskich był brat Jakuba, Jan.