[zaloguj się]

PRACOWNIA SŁOWNIKA POLSZCZYZNY XVI W.

Pracownia została utworzona w 1949 roku z inicjatywy Prof. Marii Renaty Mayenowej. Początkowo funkcjonowały cztery zespoły leksykograficzne: w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu i w Toruniu. Obecnie pracownia mieści się tylko w Toruniu.


dane kontaktowe
Instytut Badań Literackich PAN
Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w.
87-100 Toruń, ul. Piekary 8
tel. 566 210 331
e-mail: slownik16@ibl.waw.pl